Zoeken

Windows Weetjes

Toetsenbord sneltoetsen:

Windowstoets Open startmenu
Windowstoets-E Verkenner
Windowstoets-R Uitvoeren
Windowstoets-M Minimaliseer alle schermen
Windowstoets-D Minimaliseer (2e keer terug naar orginele staat)
Windowstoets-Break   Systeemeigenschappen
Windowstoets-F Zoeken
Windowstoets-L Werkstation vergrendelen
Alt Gr-5 Euro (€) teken
Ctrl-C Kopiëren
Ctrl-F Zoeken in huidige applicatie
Ctrl-H Zoeken en vervangen in huidige applicatie
Ctrl-P Printen
Ctrl-V Plakken
Ctrl-X Knippen
Ctrl-Z Ongedaan maken laatste actie
Shift-Insert Plakken
Alt-F4 Sluit applicatie
Alt-Tab Bladeren tussen de programma's


Rafelige letters op TFT beeldscherm.

Windows XP heeft een aantal verbeteringen voor het scherp tonen van letters op het scherm. Helaas pakken deze niet altijd goed uit op een TFT-scherm. Een voorbeeld hiervan is het vloeiend weergeven van de letters. Maar u kunt deze optie desgewenst ook deactiveren, om dit te doen moet u het volgende stappenplan volgen. Klik op een leeg deel van het Bureaublad en kies in het snelmenu dat verschijnt voor Eigenschappen. Open vervolgens het tabblad Vormgeving en klik op de knop Effecten. Zet daar de optie Randen van letters vloeiend op het scherm weergeven, en wel als volgt uit en klik tweemaal op OK.
 

Meer pictogrammen op het bureaublad.

Als u in Windows XP de optie Pictogrammen automatisch schikken hebt ingeschakeld, dan zorgt het besturingssysteem ervoor dat alle pictogrammen in een soort (onzichtbaar) ruitenpatroon worden gerangschikt. Als uw beeldscherm ingesteld staat op een weergave van 800x600 pixels, dan telt dit ruitenpatroon 7 kolommen en 6 rijen. Hebt u meer dan 42 pictogrammen op uw bureaublad staan, dan komt u daar dus niet mee uit. De oplossing is om een hogere beeldresolutie te kiezen of het ruitenpatroon aan te passen door de kolommen smaller te maken. Voor dat laatste klikt u met de rechter muisknop ergens op het bureaublad en kiest u uit het snelmenu de optie Eigenschappen. In het dialoogvenster dat nu verschijnt opent u het tabblad Vormgeving. Daar klikt u op de knop Geavanceerd. Open de keuzelijst Item en selecteer Ruimte tussen pictogrammen (vertic.). Maak de tussenruimte kleiner dan de standaardinstelling. Zo is met een breedte van 36 een aantal kolommen van 8 mogelijk en geeft een breedte van 20 in totaal 10 kolommen. Klik tweemaal op OK om het resultaat op te zien.
 

Autostart uitschakelen.

Het is wel makkelijk als de cd's etc. automatisch worden opgestart, maar die optie kan met Windows XP ook tamelijk hinderlijk zijn, zoeken, menu tonen, keuze maken... Als je dat lastig vindt en liever zelf de betreffende media op wil starten dan ga je als volgt te werk:
 
  • Klik Start, Uitvoeren
  • Type regedit
  • Zoek de sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom\AutoRun
    Verander de waarde van autorun van 1 in 0 Na een herstart van Windows zal geen cd nog automatisch opstarten en... als je later bedenkt dat het automatisch opstarten toch wel makkelijk was dan hoef je alleen maar de waarde terug te veranderen in 1.