Zoeken

Wat is het verschil tussen de 32-bits en de 64-bits versie van Windows? De termen 32-bits en 64-bits hebben betrekking op de manier waarop de processor (ook wel CPU genoemd) van een computer omgaat met gegevens. De 32-bits en 64-bits versies van Windows zijn ontworpen voor gebruik op computers met 32-bits of 64-bits processors.

64-bit versies van Windows kunnen meer geheugen gebruiken dan 32-bit versies van Windows. Het schakelen tussen processen wordt daardoor versneld. Als er meer gegevens in het Random access memory (RAM-geheugen) kunnen worden geplaatst, hoeft de vaste schijf niet te worden geraadpleegd bij het schakelen tussen processen. Hierdoor worden de prestaties van programma's verbeterd.

Hoe kan ik zien of op mijn computer een 32-bits of een 64-bit versie van Windows is geïnstalleerd? Voer onderstaande stappen uit om te kijken of op uw computer een 32-bits of een 64-bits-versie van Windows is geïnstalleerd:
  1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop Start windows, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.
  2. Bij Systeem kunt u het systeemtype weergegeven.

Kan ik 32-bits programma's uitvoeren op een 64-bits computer? Veel programma's die zijn ontworpen voor een computer met een 32-bits versie van Windows, kunnen ongewijzigd worden uitgevoerd op een computer met een 64-bits versie van Windows. Er kunnen echter prestatieverschillen optreden. Als een 32-bits programma gebruikt maakt van eigen stuurprogramma's, werken die wellicht niet naar behoren in een 64-bits omgeving. Als u een 64-bits computer hebt, kunt u het beste programma's uitvoeren die zijn ontworpen voor een 64-bits computer.

Kan ik voordeel halen uit het gebruik van een 64-bits computer? Een 64-bits computer kan twee maal zoveel gegevens verwerken als een 32-bits computer, en kan aanzienlijk meer RAM-geheugen (random access memory) adresseren. Daarom is een 64-bits computer een goede keus als u werkt met videobestanden, zoekacties in grote databases of spelletjes en andere programma's waarvoor complexe berekeningen en een grote hoeveelheid geheugen vereist zijn. Een 32-bits computer is echter geschikt voor de meeste programma's. Zo worden spreadsheetprogramma's, webbrowsers en tekstverwerkingsprogramma's ongeveer op dezelfde snelheid uitgevoerd op 32-bits en 64-bits computers.

Programma's die op een 64-bits versie van Windows Vista worden uitgevoerd, presteren optimaal als er ook een 64-bits stuurprogramma voor de hardware beschikbaar is. De volgende typen programma's presteren beter op een 64-bits versie van Windows Vista:
  • CAD-software (Computer Aided Design)
  • Foto- en videobewerkingsprogramma's
  • Spellen en andere programma's waarvoor complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd.
  • Programma's die toegang hebben tot en moeten werken met grote databases
  • Programma's voor video-opnamen en -analyses die grote hoeveelheden gegevens in het geheugen moeten opslaan